ASSTRA » Aktuality » Realizované projekty » Přeprava vnější části vysokotlakého válce na trase Plzeň - Petrohrad