ASSTRA » Aktuality » Realizované projekty » Multimodální přeprava oběžného kola hydroturbíny