ASSTRA » Aktuality » 2020 » 11 » Letiskové spoločnosti dostanú čiastočnú kompenzáciu pre koronakrízu